Informační hub

Centrální prvek modelu hub-and-spoke pro P3O z hlediska informací. Podporuje vytváření přehledů a výkazů založených na výjimkách pro projekty, programy a nebo portfolia tím, že spojuje informace s procesem a informacemi vlastněnými ústředím.


Information hub

The centralized element of the hub-and-spoke model for P3O in terms of information ows. It supports highlight and exception- based reporting for projects, programmes and/or portfolios by amalgamating information with the process and information owned by the central office.

Použito v metodice