Informační systém

Informace používané pro podporu rozhodování manažery. Informace o řízení jsou často generovány automaticky nástroji podporujícími různé procesy správy IT služeb. Informace o řízení často zahrnují hodnoty klíčových ukazatelů výkonu, jako například "procento změn vedoucích k událostem" nebo "první rychlost x ".


Information System

Information used to support decision makers. Management information is often generated automatically by tools that support various IT service management processes. Management information often includes values of key performance indicators, such as "percentage of changes leading to events" or "first rate x".

Použito v metodice