Informovaný zákazník

Jednotlivec, tým nebo skupina s funkční odpovědností v rámci organizace, která zajistí, že výdaje na IS / IT nebo jiné zakázky budou směřovány co nejlepším způsobem, to znamená, že podnik získává hodnotu za peníze a nadále dosahuje nejlepších výsledků. Termín je často používán ve vztahu k outsourcingu IT / IS. Někdy se také nazývá "inteligentní zákazník".

Použito v metodice