Informovaný zákazník

Jednotlivec, tým nebo skupina s funkční odpovědností v rámci organizace, která zajistí, že výdaje na IS / IT nebo jiné zakázky budou směřovány co nejlepším způsobem, to znamená, že podnik získává hodnotu za peníze a nadále dosahuje nejlepších výsledků. Termín je často používán ve vztahu k outsourcingu IT / IS. Někdy se také nazývá "inteligentní zákazník".


Informed customer

An individual, team or group with functional responsibility within an organization for ensuring that spend on IS/IT or other procurement is directed to best effect, i.e. that the business is receiving value for money and continues to achieve the most beneficial outcome. The term is often used in relation to the outsourcing of IT/IS. Sometimes also called ‘intelligent customer’.

Použito v metodice