Instruktáž setkání

Setkání na začátku činnosti MoV, kdy vedoucí studie nebo účastníci činnosti MoV obdrží informace o předmětu, který je předmětem přezkumu.

Použito v metodice