Instruktáž setkání

Setkání na začátku činnosti MoV, kdy vedoucí studie nebo účastníci činnosti MoV obdrží informace o předmětu, který je předmětem přezkumu.


Briefing meeting

A meeting at the outset of an MoV activity where the study leader or participants in an MoV activity receive information on the subject under review.

Použito v metodice