Integrita

Zásada bezpečnosti, která zajišťuje, že údaje a konfigurační položky jsou upraveny pouze oprávněnými pracovníky a činnostmi. Integrita zvažuje všechny možné příčiny modifikace, včetně selhání softwaru a hardwaru, environmentálních událostí a zásahů člověka.


Integrity

A security principle that ensures data and configuration items are modified only by authorized personnel and activities. Integrity considers all possible causes of modification, including software and hardware failure, environmental events and human intervention.

Použito v metodice