Interní metrika

Metrika, která se používá u poskytovatele IT služeb ke sledování efektivity, účinnosti nebo efektivity nákladů interních procesů poskytovatele IT služeb. Interní metriky nejsou zpravidla hlášeny zákazníkovi služby IT.


Internal metric

A metric that is used within the IT service provider to monitor the efficiency, effectiveness or cost-effectiveness of the IT service provider’s internal processes. Internal metrics are not normally reported to the customer of the IT service.

Použito v metodice