Inventární kniha

Seznam aktiv xed, který zahrnuje jejich vlastnictví a hodnotu.


Asset register

A list of xed assets that includes their ownership and value. See also xed-asset management.

Použito v metodice