Investiční rozhodnutí

Rozhodnutí pokračovat v programu nebo projektu. Rovněž popisuje celý životní cyklus programu nebo projektu od počátku (před spuštěním) k použití (uzavření).


Investment decision

The decision to proceed with a programme or project. Also describes the entire lifecycle of a programme or project from inception (pre-start-up) to use (closure).

Použito v metodice