IRR

Vnitřní míra návratnosti

Technika, která pomáhá při rozhodování o kapitálových výdajích. Vypočítá zájem, který umožňuje porovnání dvou nebo více alternativních investic. Větší vnitřní míra návratnosti naznačuje lepší investice.


IRR

Internal rate of return

A technique used to help make decisions about capital expenditure. It calculates a gure that allows two or more alternative investments to be compared. A larger internal rate of return indicates a better investment.

Použito v metodice