ISG

IT řídící skupina

Formální skupina, která je zodpovědná za to, aby strategie a plány poskytovatelů služeb a služeb IT byly těsně sladěny. Řídící skupina IT zahrnuje nejvýznamnější představitele podnikání a poskytovatele IT služeb. Také známá jako IT strategie nebo IT řídící výbor.


ISG

IT steering group

A formal group that is responsible for ensuring that business and IT service provider strategies and plans are closely aligned. An IT steering group includes senior representatives from the business and the IT service provider. Also known as IT strategy group or IT steering committee.

Použito v metodice