ISM

Systém řízení bezpečnosti informací

Proces zajišťující, aby důvěrnost, integrita a dostupnost aktiv, informací, dat a IT služeb organizace odpovídala dohodnutým potřebám podniku. Řízení bezpečnosti informací podporuje zabezpečení firmy a má širší rozsah než poskytovatel IT služeb a zahrnuje zpracování papíru, přístup k budovám, telefonování atd. pro celou organizaci.

Použito v metodice