ISO 9000

Obecný termín, který odkazuje na řadu mezinárodních norem a směrnic pro systémy řízení kvality.

Použito v metodice