ISO 9001

Mezinárodní standard pro systémy řízení jakosti.

Použito v metodice