IT

Informační technologie

Použití technologie pro ukládání, komunikaci nebo zpracování informací. Technologie obvykle zahrnuje počítače, telekomunikace, aplikace a další software. Informace mohou zahrnovat obchodní údaje, hlas, obrázky, video atd. Informační technologie se často používají k podpoře obchodních procesů prostřednictvím služeb IT.

Použito v metodice