IT služby

Služba poskytovaná poskytovatelem služeb IT. Služba IT se skládá z kombinace informačních technologií, lidí a procesů.

Zákaznická IT služba přímo podporuje podnikové procesy jednoho nebo více zákazníků a její cíle na úrovni služeb by měly být definovány v dohodě o úrovni služeb.

Jiné služby IT, nazývané podpůrné služby, nejsou přímo používány podnikem, ale od poskytovatele služeb je požadováno poskytování služeb orientovaných na zákazníky.


IT service

A service provided by an IT service provider. An IT service is made up of a combination of information technology, people and processes.

A customer-facing IT service directly supports the business processes of one or more customers and its service level targets should be defined in a service level agreement.

Other IT services, called supporting services, are not directly used by the business but are required by the service provider to deliver customer-facing services.

Použito v metodice