ITIL

Sada publikací o nejlepší praxi pro správu IT služeb. Ve vlastnictví úřadu vlády (součást vlády HM) poskytuje ITIL pokyny týkající se poskytování kvalitních služeb IT a procesů, funkcí a dalších schopností potřebných k jejich podpoře.

Rámec ITIL je založen na životním cyklu služeb a sestává ze stádií životního cyklu (strategie služeb, návrh služeb, přechod služby, provoz služby a neustálé zlepšování služeb), z nichž každá má vlastní podpůrnou publikaci.


ITIL

A set of best-practice publications for IT service management. Owned by the Cabinet Office (part of HM Government), ITIL gives guidance on the provision of quality IT services and the processes, functions and other capabilities needed to support them.

The ITIL framework is based on a service lifecycle and consists of ve lifecycle stages (service strategy, service design, service transition, service operation and continual service improvement), each of which has its own supporting publication. There is also a set of complementary ITIL publications providing guidance specific to industry sectors, organization types, operating models and technology architectures.

Použito v metodice