ITSM

Fórum pro správu služeb IT

Implementace a správa kvalitních IT služeb, které splňují potřeby firmy. Řízení IT služeb zajišťují poskytovatelé IT služeb prostřednictvím vhodného mixu lidí, procesů a informačních technologií.


ITSM

IT service management Forum

The implementation and management of quality IT services that meet the needs of the business. IT service management is performed by IT service providers through an appropriate mix of people, process and information technology.

Použito v metodice