itSMF

Fórum pro správu služeb IT

Fórum IT Service Management je nezávislá organizace, která se věnuje podpoře profesionálního přístupu k řízení IT služeb. ItSMF je nezisková členská organizace se zastoupením v mnoha zemích po celém světě (itSMF kapitoly). ItSMF a jeho členství přispívají k rozvoji ITIL a přidružených standardů správy IT služeb.


itSMF

IT Service Management Forum

The IT Service Management Forum is an independent organization dedicated to promoting a professional approach to IT service management. The itSMF is a not-for-pro t membership organization with representation in many countries around the world (itSMF chapters). The itSMF and its membership contribute to the development of ITIL and associated IT service management standards.

Použito v metodice