Jeden bod kontaktu

Poskytování jediného konzistentního způsobu komunikace s organizací nebo obchodní jednotkou. Například jediné kontaktní místo pro poskytovatele IT služeb se obvykle nazývá servisní stůl.


Single point of contact

Providing a single consistent way to communicate with an organization or business unit. For example, a single point of contact for an IT service provider is usually called a service desk. 

Použito v metodice