Jeden bod kontaktu

Poskytování jediného konzistentního způsobu komunikace s organizací nebo obchodní jednotkou. Například jediné kontaktní místo pro poskytovatele IT služeb se obvykle nazývá servisní stůl.

Použito v metodice