Kano model

Model vyvinutý společností Noriaki Kano, který slouží k porozumění zákaznickým preferencím. Model Kano považuje atributy služby IT seskupené do oblastí, jako jsou základní faktory, faktory vzrušení a výkonu.


Kano model

A model, developed by Noriaki Kano, that is used to help understand customer preferences. The Kano model considers attributes of an IT service grouped into areas such as basic factors, excitement factors and performance factors.

Použito v metodice