Kapitálové rozpočtování

Současný závazek finančních prostředků za účelem získání návratnosti v budoucnu formou dodatečných peněžních prostředků nebo snížením peněžních výdajů.


Capital budgeting

The present commitment of funds in order to receive a return in the future in the form of additional cash in ows or reduced cash outflows.

Použito v metodice