Kategorie reakce na rizika

Kategorie rizikové odpovědi. V případě hrozeb lze individuální kategorii reakce na rizika předejít, snížit, přenést, přijmout nebo sdílet. V případě příležitostí lze kategorii individuální reakce na rizika využít, vylepšit, odmítnout nebo sdílet.


Risk response category

A category of risk response. For threats, the individual risk response category can be avoid, reduce, transfer, accept or share. For opportunities, the individual risk response category can be exploit, enhance, reject or share.

Použito v metodice