Klíčová služba

Služba, která poskytuje základní výsledky požadované jedním nebo více zákazníky. Základní služba poskytuje určitou úroveň užitečnosti a záruky. Zákazníkům může být nabídnuta volba nástroje a záruky prostřednictvím jedné nebo více možností služby.


Core service

A service that delivers the basic outcomes desired by one or more customers. A core service provides a speci c level of utility and warranty. Customers may be offered a choice of utility and warranty through one or more service options. See also enabling service; enhancing service; IT service; service package.

Použito v metodice