Klient

Obecný termín, který znamená zákazníka, firmu nebo obchodního zákazníka. Například "správce klientů" může být použit jako synonymum pro "manažera obchodních vztahů".

Termín se také používá:

Počítač je přímo používán jako uživatel - například počítač, přenosný počítač nebo pracovní stanice.

Účastníci aplikace / serveru uplatňují, že přímo spolupracují s - například poštovní klient.


Client

A generic term that means a customer, the business or a business customer. For example, ‘client manager’ may be used as a synonym for ‘business relationship manager’.

The term is also used to mean:

Acomputer that is used directly by a user–for example,a PC, a handheld computer or a workstation.

The part of a client/server application that the user directly interfaces with – for example, an email client.

Použito v metodice