Kompetence

Schopnost jedince udělat něco dobrého.


Competence

The ability of an individual to do something well.

Použito v metodice