Komponenta CI

Položka konfigurace, která je součástí sestavy - například CPU nebo paměť CI, může být součástí serveru CI.


Component CI

A configuration item that is part of an assembly – for example, a CPU or memory CI may be part of a server CI.

Použito v metodice