Koncese

Nesprávná specifikace, kterou projektová rada akceptuje bez nápravných opatření.

Použito v metodice