Kontrola kvality

Systematické, strukturované hodnocení produktu prováděné dvěma nebo více pečlivě vybranými lidmi (kontrolní tým) plánovaným, zdokumentovaným a organizovaným způsobem.


Quality review

A systematic, structured assessment of a product carried out by two or more carefully selected people (the review team) in a planned, documented and organized fashion.

Použito v metodice