KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Generic - Měřítko výkonnosti.

ITIL - Metrika, která slouží k řízení IT služeb, procesu, plánu, projektu nebo jiné činnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají k měření dosažení kritických faktorů úspěšnosti.

Mnohé metriky mohou být měřeny, ale pouze ty nejdůležitější jsou definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti a používají se k aktivně řízenému zpracování a hlášení o procesu, IT službách nebo činnosti. Měly by být vybrány tak, aby zajistily, že se bude řídit účinnost, efektivita a efektivita nákladů.

PPM - Měřítko výkonnosti, které slouží k pomoci organizaci de ne a vyhodnocuje její úspěšnost při dosahování pokroku při plnění svých organizačních cílů.

Použito v metodice