Kritéria hodnocení

Prostředek, kterými lze vyhodnotit relativní hodnotu nebo výkon různých možností.


Evaluation criteria

A means by which to assess the relative value or performance of different options.

Použito v metodice