Kritéria kvality

Popis specifikace jakosti, které musí výrobek splňovat, a měření kvality, které budou uplatňovat ti, kteří kontrolují hotový výrobek.


Quality criteria

A description of the quality specification that the product must meet, and the quality measurements that will be applied by those inspecting the finished product.

Použito v metodice