Krizový štáb

Krizové řízení je proces odpovědný za zvládnutí širších důsledků kontinuity podnikání. Tým pro řízení krizí je zodpovědný za strategické otázky, jako je řízení vztahů s médii a důvěru akcionářů, a rozhoduje, kdy lze uplatnit plány nepřetržité činnosti.


Crisis management

Crisis management is the process responsible for managing the wider implications of business continuity. A crisis management team is responsible for strategic issues such as managing media relations and shareholder con dence, and decides when to invoke business continuity plans.

Použito v metodice