Kvalita kontroly

Proces sledování konkrétních výsledků projektu určuje, zda jsou v souladu s příslušnými standardy a zda jsou identifikovány způsoby, jak eliminovat příčiny neuspokojivého výkonu.


Quality control

The process of monitoring specific project results to determine whether they comply with relevant standards and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance.

Použito v metodice