Manažer týmu

Osoba odpovědná za výrobu těchto produktů přidělená manažerem projektu (jak je definována v pracovním balíčku) na vhodnou kvalitu, časový plán a za cenu přijatelnou pro projektovou radu. Tato role se hlásí a vede vedoucí projektu. Není-li přiřazen týmový manažer, manažer projektu se ujme odpovědnosti role manažera týmu.

Použito v metodice