Mandát projektu

Externí produkt generovaný úřadem pověřením projektu, který tvoří spouštěč pro spuštění projektu.


Project mandate

An external product generated by the authority commissioning the project that forms the trigger for Starting up a Project.

Použito v metodice