Matrix distribuce výhod

Ilustrace rozdělení dávek proti znevýhodněným organizacím, tj. Vítězům a poraženým ve změně.


Benefits distribution matrix

An illustration of the distribution of bene ts against dis-bene ts across the organization, i.e. the winners and losers in a change.

Použito v metodice