Metriky hodnot

Atributy používané pro měření výkonu proti hodnotovým ovladačům.


Value metrics

Attributes used for measuring performance against value drivers.

Použito v metodice