Middleware

Software, který spojuje dvě nebo více softwarových komponent nebo aplikací. Middleware je obvykle zakoupen od dodavatele, spíše než vyvinut v rámci poskytovatele IT služeb.


Middleware

Software that connects two or more software components or applications. Middleware is usually purchased from a supplier, rather than developed within the IT service provider. See also commercial off the shelf.

Použito v metodice