Milestone

Významná událost v plánu, např. dokončení klíčových pracovních balíků, technická etapa nebo fáze řízení.

Použito v metodice