Milestone

Významná událost v plánu, např. dokončení klíčových pracovních balíků, technická etapa nebo fáze řízení.


Milestone

A significant event in a plan’s schedule, such as completion of key work packages, a technical stage or a management stage.

Použito v metodice