MIS

Manažerský informační systém

Sada nástrojů, dat a informací, které se používají k podpoře procesu nebo funkce. Mezi příklady patří informační systém pro řízení dostupnosti a informační systém dodavatele a správy smluv.


MIS

Management information system

A set of tools, data and information that is used to support a process or function. Examples include the availability management information system and the supplier and contract management information system.

Použito v metodice