MIS

Manažerský informační systém

Sada nástrojů, dat a informací, které se používají k podpoře procesu nebo funkce. Mezi příklady patří informační systém pro řízení dostupnosti a informační systém dodavatele a správy smluv.

Použito v metodice