Model řízení portfolia

Logický diagram popisující vztah mezi zásadami správy portfolia, cykly a postupy.


Portfolio management model

A logical diagram describing the relationship between the portfolio management principles, cycles and practices.

Použito v metodice