Modelování

Technika, která se používá k předpovídání budoucího chování systému, procesu, služby IT, položky konfigurace apod., modelování se běžně používá ve finančním řízení, řízení kapacity a řízení dostupnosti.

Použito v metodice