Monitorovací kontrolní smyčka

Sledování výstupu úkolu, procesu, služby IT nebo jiné položky konfigurace, porovnání tohoto výstupu s předdefinovanou normou a přijmout vhodná opatření na základě tohoto srovnání.


Monitor control loop

Monitoring the output of a task, process, IT service or other configuration item, comparing this output to a predefined norm and taking appropriate action based on this comparison.

Použito v metodice