MoV practitioner

Senior Management of Value practitioner

Osoba pověřená vedením implementace plánu MoV.

Použito v metodice