MoV program

Management of Value programme

Řada vzájemně propojených studií MoV v rámci rozsáhlého projektu nebo přehledu služeb velké organizace.

Použito v metodice