MoV program

Management of Value programme

Řada vzájemně propojených studií MoV v rámci rozsáhlého projektu nebo přehledu služeb velké organizace.


MoV programme

Management of Value programme

A series of interrelated MoV studies across a major project or large organization’s service review.

Použito v metodice