MoV workshop

Management of Value workshop

Shromáždění zúčastněných stran a disciplín týkajících se konkrétní studie usnadnilo vedení účastníků prostřednictvím přístupu MoV.


MoV workshop

Management of Value workshop

A gathering of stakeholders and disciplines relating to a particular study, facilitated to guide participants through the MoV approach.

Použito v metodice