MoV workshop

Management of Value workshop

Shromáždění zúčastněných stran a disciplín týkajících se konkrétní studie usnadnilo vedení účastníků prostřednictvím přístupu MoV.

Použito v metodice