MoV zpráva o pokroku

Management of Value progress report

Pravidelná zpráva popisující současný pokrok, kterého bylo dosaženo při poskytování výhod návrhu na zlepšení hodnoty.


MoV progress report

Management of Value progress report

A regular report describing the current progress that has been made in delivering the bene ts of a value-improving proposal.

Použito v metodice