MTBF

Průměrný čas mezi poruchami

Metrika pro měření a oznamování spolehlivosti. MTBF je průměrná doba, po kterou může služba IT nebo jiná konfigurační položka bez přerušení provést dohodnutou funkci. Toto se měří od okamžiku, kdy začne fungovat konfigurační jednotka, až do dalšího selhání.


MTBF

Mean time between failures

A metric for measuring and reporting reliability. MTBF is the average time that an IT service or other configuration item can perform its agreed function without interruption. This is measured from when the con guration item starts working, until it next fails.

Použito v metodice