MTBSI

Průměrný čas mezi nehodami služby

Metrika použitá pro měření a hlášení spolehlivosti. Jedná se o průměrnou dobu, od doby, kdy selže systém nebo služba IT, až do dalšího selhání. MTBSI se rovná MTBF plus MTRS.


MTBSI

Mean time between service incidents

A metric used for measuring and reporting reliability. It is the average time from when a system or IT service fails, until it next fails. MTBSI is equal to MTBF plus MTRS.

Použito v metodice