MTRS

Střední doba obnovení služby

Průměrná doba potřebná k obnovení služby IT nebo jiné položky konfigurace po selhání. Hodnota MTRS se měří od doby, kdy se konfigurační položka nezdaří, dokud nebude plně obnovena a bude poskytovat její obvyklé funkce.

Použito v metodice